• ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

    Στόχος του IPER είναι να λειτουργεί παρέχοντας αξιόπιστες φυσικοχημικές & μικροβιολογικές αναλύσεις.

  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

    Τα εργαστήρια και τα γραφεία της εταιρίας στεγάζονται στην οδό 21 Φεβρουαρίου 192 στα Ιωάννινα. Οι εγκαταστάσεις και η λειτουργία του είναι σύμφωνες με το πρότυπο του ISO 17025.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Από το 2007 μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή έχουν εμπιστευτεί στο εργαστήριο χημικών & μικροβιολογικών αναλύσεων IPER.

  • Girl in a jacket
  • ΥΠΕΡΠΟΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
  • ΠΥΡΡΟΥ ΑΜΠΕΛΟΣ