Δειγματοληψίες |

Τρόφιμα |

Γάλα |

Νερό |

Λίπη - Έλαια |

Οινολογία |

Ζωοτροφές |

Απόβλητα |

Υλικά Συσκευασίας |

Σαλμονέλα |

Έλεγχος Υγιεινής |

Εδαφολογία |

Αδρανή Υλικά

Υπηρεσίες που εμπιστεύεστε

Από το 2007 μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή έχουν εμπιστευτεί στο εργαστήριο χημικών & μικροβιολογικών αναλύσεων IPER

  • Τον ποιοτικό έλεγχο εκτελώντας αναλύσεις ρουτίνας & εξειδικευμένες σε : τρόφιμα, γάλα/γαλακτοκομικά προϊόντα, οίνους, ποτά, ζωοτροφές, νερό, απόβλητα, περιβαλλοντικά δείγματα, επιφάνειες/αέρα (έλεγχος υγιεινής περιβάλλοντος), υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα-ζωοτροφές (έλεγχος μετανάστευσης), & αδρανή υλικά.
  • Αναλύσεις εδαφολογικές/ φυλλοδιαγνωστικής & πρoγράμματα συμβουλευτικής λίπανσης.
  • Την υποστήριξη σε θέματα που αφορούν : την τεχνολογία τροφίμων, την διαθρεπτική επισήμανση, τη διάρκειας ζωής των προϊόντων & άλλα νομικά ζητήματα.
  • Την εκτέλεση ειδικών σχεδίων για την ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων.
  • Έτσι οι συνεργάτες του IPER :

  • Ελέγχουν σε διαπιστευμένο εργαστήριο αξιόπιστα τα προϊόντα τους και τις πρώτες ύλες
  • Συνεργάζονται με έμπειρους και εξειδικευμένους επιστήμονες
  • Μειώνουν το κόστος τους από την λειτουργία εργαστηριών που πρέπει να στελεχώνονται με εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Μπορούν να αναπτύξουν νέα προϊόντα ή να βελτιώσουν τα υπάρχοντα
  • Διασφαλίζουν την ποιότητα & την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.

Οι υπηρεσίες μας