Δειγματοληψίες |

Τρόφιμα |

Γάλα |

Νερό |

Λίπη - Έλαια |

Οινολογία |

Ζωοτροφές |

Απόβλητα |

Υλικά Συσκευασίας |

Σαλμονέλα |

Έλεγχος Υγιεινής |

Εδαφολογία |

Αδρανή Υλικά

Καριέρες & iper

Η αξιοπιστία των μετρήσεων, η σωστή δειγματοληψία, η επιστημονική προσέγγιση, η άψογη έκθεση των αποτελεσμάτων και η ικανοποίηση του πελάτη προϋποθέτουν καταρχήν τον κατάλληλο άνθρωπο, στη κατάλληλη θέση και στο κατάλληλο περιβάλλον.
Στο iper επενδύουμε στον άνθρωπο, στο προσωπικό, στους συνεργάτες μας.
Στο iper οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους σε θέσεις :

  • Αναλυτές χημικών – μικροβιολογικών δοκιμών
  • Δειγματοληψίες – ανάπτυξη αγοράς
  • Πρακτικής εξάσκησης (φοιτητές-σπουδαστές), αποκτώντας πολύτιμη εργασιακή εμπειρία.

Tα αιτήματα και τα βιογραφικά μπορούν να αποστέλλονται στο info@iper.gr

Οι υπηρεσίες μας