Γενικά

Η εταιρία «Παπαθανασίου Ι. Λαμπρόπουλος Ι. Ο.Ε.» το έτος 2007 ίδρυσε το Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών αναλύσεων “IPER”. Το εργαστήριο “IPER”είναι :

  • Διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ (αρ.πιστ.411) για σειρά φυσικοχημικών & μικροβιολογικών δοκιμών.
  • Αναγνωρισμένο από τον ΕΛΟΓΑΚ για αναλύσεις ποιότητας νωπού γάλακτος, ως συνεργαζόμενο ιδιωτικό εργαστήριο αυτοελέγχου των μεταποιητικών μονάδων γάλακτος.
  • Αναγνωρισμένο ως Επίσημο Εργαστήριο Ελέγχου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων βάση του ΕΚ 882/2004, των ΦΕΚ386/Β’, ΦΕΚ1187/Β’ & ΦΕΚ1883/Β’.
  • Αναγνωρισμένο ως Οινολογικό Εργαστήριο.
  • Συμμετέχων εργαστήριο στα Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Σαλμονελλών.

Αξιοπιστία Μετρήσεων & Διαπίστευση

Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων ελέγχεται :

  • Ετήσια με εξωτερικές επιθεωρήσεις από επιστημονική επιτροπή του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).
  • Με τη συμμετοχή του εργαστηρίου σε σχήματα διεργαστηριακών δοκιμών, στα οποία συμμετέχουν εργαστήρια από όλη την Ευρώπη.
  • Με τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων από εξειδικευμένα-διαπιστευμένα εργαστήρια διακρίβωσης εξοπλισμού.
  • Με την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου

Στελέχωση

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ


Γεωπόνος με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη χημική τεχνολογία τροφίμων, δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια. Προϋπηρεσία ως επιστημονικός συνεργάτης στα Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και ιδιοκτήτης οινοποιείου. Ιδρυτής και μέτοχος του εργαστηρίου iper. papathanasiou@iper.gr

ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ


Χημικός με Διδακτορικό και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην μικροβιολογία-βιοχημεία, δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια. Προϋπηρεσία στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της γαλακτοβιομηχανίας «Α.Β.Γ.Η.-ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε». Ιδρυτής και μέτοχος του εργαστηρίου iper. lampropoulos@iper.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Π. ΔΟΥΓΑΛΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΗΣ


Τεχνολόγος Γεωπόνος με γνώση Αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προϋπηρεσία ως υπεύθυνος παραγωγής και τυποποίησης σε βιοτεχνία παραγωγής ενσιρώματος αραβοσίτου, αναλυτής στο χημικό-μικροβιολογικό εργαστήριο αναλύσεων νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ-Α.Β.Γ.Η. ΑΕ. Εργάζεται στο εργαστήριο iper από τον Μάιο του 2011. lab@iper.gr

ΑΛΕΞΙΑ Σ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ – ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ


Χημικός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνώση Αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εργαστηριακή εμπειρία σε αναλύσεις ανόργανης, οργανικής χημείας και τεχνολογίας τροφίμων. Εργάζεται στο εργαστήριο iper από τον Αύγουστο του 2011. lab@iper.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΤΣΑΣ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ


Χημικός, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προϋπηρεσία στον Α.Η.Σ. Καρδίας (Κοζάνη) και στον Α.Η.Σ. Αμύνταιου (Φλωρινα). Εργάζεται στο εργαστήριο iper από τον Οκτώβριο του 2013. lab@iper.gr

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΛΠΑΚΑ – ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ


Χημικός, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, Γερμανικών και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εργαστηριακή εμπειρία σε αναλύσεις ανόργανης, οργανικής χημείας και τεχνολογίας τροφίμων. Εργάζεται στο εργαστήριο iper από τον Δεκέμβριο του 2014. lab@iper.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥ – ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ


Χημικός, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων με εξειδίκευση στην Μικροβιολογία Τροφίμων, δίπλωμα Οινολογίας, πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εργαστηριακή εμπειρία σε μικροβιολογικό ιατρείο και σε μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων. Εργάζεται στο εργαστήριο iper από τον Μάϊο του 2015. lab@iper.gr

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΟΚΑ – ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ


Χημικός, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην στην Κλινική Βιοχημεία και Ανοσοχημεία – Μικροβιακή Βιοτεχνολογία, διδακτορικό δίπλωμα στην Χημεία, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, Ιταλικών και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εργαστηριακή εμπειρία στο Ινστιτούτο εδαφολογίας Αθηνών και σε αναλύσεις ανόργανης, οργανικής χημείας και τεχνολογίας τροφίμων. Εργάζεται στο εργαστήριο iper από τον Φεβρουάριο του 2017. lab@iper.gr


Ερευνητική Δραστηριότητα Στελεχών
εργαστηρίου ”IPER”

Lambropoulos I. and Roussis I. G. “Antioxidant activity of red wine phenolic extracts towards oxidation of corn oil”. European Journal of Lipid Science and Technology, in press, 2007

Roussis I. G., Lambropoulos I. and Tzimas P.“Protection of volatiles of a wine with low sulfur dioxide by caffeic acid or glutathione”. American Journal of Enology and Viticulture, in press, 2007

Lambropoulos I. and Roussis I. G. “Inhibition of the decrease of volatile esters and terpenes during storage of wines and a model wine medium by wine phenolic extracts”. Food Technology and Biotechnology, in press, 2007

Lambropoulos I. and Roussis I. G. “Inhibition of the decrease of volatile esters and terpenes during storage of a white wine and a model wine medium by caffeic acid and gallic acid”. Food Research International, 40 (1): 176–181 2007.

Igoumenidou V., Lambropoulos I., Roussou I. and Roussis I.G. “Casein and Cheese Peptide Degradation by Enterococcus durans FC12 Isolated from Feta Cheese”. Food Biotechnology 19 (2) 161–172 2005.

Roussis I. G., Lambropoulos I. and Papadopoulou D. “Inhibition of the decline of volatile esters and terpenols during oxidative storage of Muscat-white and Xinomavro-red wine by caffeic acid and N-acetyl-cysteine”. Food Chemistry, 93 485–492, 2005.

Roussis I. G., Lambropoulos I.and Soulti K. “Scavenging capacities of some wines and wine phenolic extracts”. Food Technology and Biotechnology, 43 (4): 351–358 OCT-DEC 2005.

Lambropoulos I., Igoumenidou V., Roussou I. and Roussis I.G. “Proteolytic activities of Leuconostoc FC9 isolated from feta cheese’ Milchwissenschaft 60 (3): 285-288 2005

Roussou I, Lambropoulos I., Pagoulatos G.N. and Roussis I. G. ‘Decrease of heat shock protein levels in HeLa tumor cells by red wine extracts” Italian Journal of Food Science 16 (3): 381-386, 2004

Roussou I., Lambropoulos I., Pagoulatos G. N., Fotsis T. and Roussis I. G. “Decrease of heat shock protein levels and cell populations by wine phenolic extracts”. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1017-1024, 52, 2004.

Λαμπρόπουλος Ι., Ηγουμενίδου Β. και Ρούσσης Ι. «Αποικοδόμηση Καζεϊνών από γαλακτικά Βακτήρια δευτερεύουσας μικροχλωρίδας Φέτας». 4ο Συνέδριο Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: «Βασική και Εφαρμοσμένη Χημική Έρευνα, Ιωάννινα,16-18 Μαΐου 2001, Π85

Ρούσσου Ε., Murphy C, Λουρίδα Ε. Σ., Λαμπρόπουλος Ι., Παγουλάτος Γ. Ν., Φώτσης Θ., Τσελεπής Α.Δ., και Ρούσσης Ι. «Βιολογικές ιδιότητες εκχυλισμάτων οίνων» 4ο Συνέδριο Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: «Βασική και Εφαρμοσμένη Χημική Έρευνα», Ιωάννινα,16-18 Μαΐου 2001, Π88

Roussis I.G., Lambropoulos I, Tsoupeis D., Boutaris I., Lourida E.S.,. Tselepis A.D,. Fotsis T, Roussou I. and Pagoulatos G.N.. “Biological activities of Xinomavro wine extracts”: 53rd Meeting of Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology. Athens, Greece, December 2001. Newsletter Proceedings, Vol. 48, 354-358, 2001.

Roussou I., Murphy C., Lourida E.D., Economou, Lambropoulos I., C.,Papadopoulou, Pagoulatos G., Fotsis T., Tselepis A.D. and Roussis. I.G.“Biological activities of several red and white Greek wines”, 52nd Meeting of Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology. Thessaloniki, Greece, November 2000. Newsletter Proceedings, Vol. 47, 192-196, 2000.

Lambropoulos I., Soulti K and. Roussis I.G.“Scavenging and antioxidant activities of different wines” 52nd Meeting of Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology. Thessaloniki, Greece, November 2000. Newsletter Proceedings, Vol. 47, 197-201, 2000.

Παπαθανασίου Ι. Σύγκριση των πτητικών συστατικών οίνων των ποικιλιών Ντεμπίνα και Ροδίτη με ζύμωση γλεύκους στους 18 και 12 C. 4 Συνέδριο Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παπαθανασίου Ι. WINEMAKING PROPERTIES OF WILD YEAST STRAINS USING MUST FERMENTATION AT 12O OR 20OC. 53ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Κοινότητας της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας

Papathanasiou I.,Selvagini M., Vaughan-Martini A., Roussis I.G. Winemaking ability of wildy yeast strains and comparative volatile profiles of wines fermented at 12 degrees or 20 degrees C o. Food Science and Technology Research, 12 (3),194-198 Aug 2006.

Οργανόγραμμα