Δειγματοληψίες |

Τρόφιμα |

Γάλα |

Νερό |

Λίπη - Έλαια |

Οινολογία |

Ζωοτροφές |

Απόβλητα |

Υλικά Συσκευασίας |

Σαλμονέλα |

Έλεγχος Υγιεινής |

Εδαφολογία |

Αδρανή Υλικά

Αδρανή Υλικά

Η ανάπτυξη τμήματος χημικών δοκιμών σε αδρανή υλικά στοχεύει στην υποστήριξη εργαστηριών που εφαρμόζουν μηχανικές δοκιμές σε τέτοια υλικά, στην κάλυψη των λατομείων για χημικές δοκιμές και γενικότερα στη συμβολή στο τομέα των κατασκευών και των μεγάλων έργων.

Εφαρμόζονται οι παρακάτω χημικές δοκιμές:

 • Αλκαλοπυριτική Δοκιμή (Potential Alkali-Silica Reactivity of Aggregates)
 • Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο
 • Determination of total sulfur content
 • Determination of acid soluble sulfates
 • Determination of water-soluble sulfates
 • Examination for the presence of reactive iron sulfide particles
 • Determination of fluvo acid content
 • Determination of water solubility
 • Determination of water-soluble chloride salts Using Volhard method
 • Determination Humus content
 • Determination of lightweight contaminators
 • Determination of organic contaminators by mortar method
 • Determination of free lime in steel slag
 • Determination of free lime by acidimetry or by conductometry
 • Determination of dicalcium silicate disintegration of air-cooled blast-furnace slag
 • Determination of iron disintegration of air-cooled blast-furnace slag
 • Determination of the expansion of steel slag
 • Determination of loss on ignition
 • Determination of lightweight contaminators
 • Determination of water soluble sulfates
 • Determination of Resistivity

Οι υπηρεσίες μας