Δειγματοληψίες |

Τρόφιμα |

Γάλα |

Νερό |

Λίπη - Έλαια |

Οινολογία |

Ζωοτροφές |

Απόβλητα |

Υλικά Συσκευασίας |

Σαλμονέλα |

Έλεγχος Υγιεινής |

Εδαφολογία |

Αδρανή Υλικά

Εδαφολογία - Φυλλοδιαγνωστική

Στο εδαφολογικό τμήμα φιλοδοξούμε να βρισκόμαστε δίπλα στον παραγωγό - αγρότη, παρέχοντας από έμπειρους χημικούς αξιόπιστες και αναλυτικές αναλύσεις εδάφους & φυλλοδιαγνωστικής, προσφέροντας συμβουλές ορθολογικής λίπανσης. Τα πιστοποιητικά αναλύσεων συνοδεύονται από δελτίο συμβουλευτικής λίπανσης το οποίο καταρτίζεται από τον υπεύθυνο Γεωπόνο του εργαστηρίου Παπαθανασίου Ι.

Παρακάτω δίνονται κατηγοριοποιημένες οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε δείγμα εδάφους.

Αναλύσεις Εδαφολογίας

Γενικές αναλύσεις θρεπτικά Ιχνοστοιχεία Εξειδικευμένες
Μηχανική σύσταση Ασβέστιο Σίδηρος Ανάγκες σε γύψο
pH – αγωγιμότητα Μαγνήσιο Χαλκός Ανάγκες σε άσβεστο
Ολικά ανθρακικά Φώσφορος Μαγγάνιο ΙΑΚ
Ενεργό ανθρακικό Κάλιο Ψευδάργυρος Βαθμοί κορεσμού
Ασβέστιο Νιτρικό άζωτο Βόριο Υδροδιαλυτά ιόντα
Οργανική ουσία

Η ανάλυση φυλλοδιαγνωστικής είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο διότι μας δείχνει άμεσα τις ελλείψεις του φυτού σε θρεπτικά.

Αναλύσεις Φυλλοδιαγνωστικής:

Άζωτο, Κάλιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Χαλκός, Μαγγάνιο, Ψευδάργυρος & Βόριο

Για να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα η ανάλυση εδαφολογίας και φυλλοδιαγνωστικής πρέπει ο παραγωγός να επικοινωνήσει με το εργαστήριο και να ενημερωθεί για τα εξής :

  • Την κατάλληλη χρονική περίοδο που πρέπει να κάνει την ανάλυση στο έδαφος ή στα φύλλα
  • Τον τρόπο συλλογής του δείγματος είτε αυτό είναι έδαφος είτε είναι φύλλα
  • Την ποσότητα του δείγματος που απαιτείται

Οι υπηρεσίες μας