Δειγματοληψίες |

Τρόφιμα |

Γάλα |

Νερό |

Λίπη - Έλαια |

Οινολογία |

Ζωοτροφές |

Απόβλητα |

Υλικά Συσκευασίας |

Σαλμονέλα |

Έλεγχος Υγιεινής |

Εδαφολογία |

Αδρανή Υλικά

Ζωοτροφές

Η καλή υγεία του ζώου, η παραγωγικότητά του και η ποιότητα των ζωικών προϊόντων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το είδος και την ποιότητα της ζωοτροφής. Ειδική μέριμνα και έλεγχοι πρέπει να γίνονται τόσο για την διαθρεπτική αξία της ζωοτροφής, όσο και για την απουσία από αυτή μικροοργανισμών και χημικών ενώσεων που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην υγεία του ζώου και στα παραγόμενα ζωικά προϊόντα.

Το “IPER” συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό βιομηχανιών που παράγουν ζωοτροφές τόσο για την Ελληνική όσο και για την Διεθνή αγορά. Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών διενεργείται μεγάλος αριθμός δοκιμών και ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες στο παρακάτω πίνακα :

Μικροβιολογικές δοκιμές Διαθρεπτικές δοκιμές Προσδιορισμοί επιμολύνσεων
Salmonella spp %πρωτεΐνη Τοξίνες (T.aflatoxins, aflatoxin B1, DON,ZON, Foumomisin, Ochratoxin)
enterobacteriaceae %υγρασία Διοξίνες
Staphylococcus aureus %λιπαρά Γενετικές μεταλλάξεις
Yeasts & Moulds %τέφρα Βαρέα μέταλλα
Clostridium Perfrigens %κυτταρίνη
Bacillus cereus %λιγνίνη
Pseudomonas %ασβέστιο
%φώσφορο
%νάτριο

Οι υπηρεσίες μας