Δειγματοληψίες |

Τρόφιμα |

Γάλα |

Νερό |

Λίπη - Έλαια |

Οινολογία |

Ζωοτροφές |

Απόβλητα |

Υλικά Συσκευασίας |

Σαλμονέλα |

Έλεγχος Υγιεινής |

Εδαφολογία |

Αδρανή Υλικά

Λίπη - Έλαια

Βασικό προϊόν της Ελλάδας και τομέας με έντονο εξαγωγικό ενδιαφέρον είναι το ελαιόλαδο. Διενεργούνται έλεγχοι:

  • της ποιότητας του ελαιολάδου & άλλων ελαίων ή λιπαρών (αριθμός οξείδωσης, ΔΚ, αριθμός υπεροξειδίων, προφίλ λιπαρών οξέων)
  • της καθαρότητας και αποφυγής νοθείας του ελαιολάδου με άλλου τύπου έλαια όπως σπορέλαια.
  • τον προσδιορισμό επικίνδυνων για την υγεία υπολειμμάτων από φυτοφάρμακα.

Οι υπηρεσίες μας