Δειγματοληψίες |

Τρόφιμα |

Γάλα |

Νερό |

Λίπη - Έλαια |

Οινολογία |

Ζωοτροφές |

Απόβλητα |

Υλικά Συσκευασίας |

Σαλμονέλα |

Έλεγχος Υγιεινής |

Εδαφολογία |

Αδρανή Υλικά

Γάλα & γαλακτοκομικά προιόντα

Το τμήμα Γάλακτος & γαλακτοκομικών προϊόντων είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΛΟΓΑΚ για τον αυτοέλεγχο των μεταποιητικών μονάδων γάλακτος. Επίσης, το τμήμα είναι διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ για σειρά μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων σε δείγματα γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Επιβλέπων του τμήματος είναι ο Δρ Γιάννης Λαμπρόπουλος. Η εμπειρία που απέκτησε ο κ. Λαμπρόπουλους κατά την εργασία του στην γαλακτοβιομηχανία «Α.Β.Γ.Η.-ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε» και η ερευνητική του ενασχόληση με το γάλα και το τυρί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συμβάλουν καθοριστικά στην επιστημονική προσέγγιση και ερμηνεία των μετρήσεων καθώς και στην επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύπτουν στην παραγωγή.

Για τον αυτοέλεγχο των μεταποιητικών μονάδων γάλακτος το εργαστήριο :

  • παραλαμβάνει τα δείγματα νωπού γάλακτος με οργανωμένες δειγματοληψίες από τις μεταποιητικές μονάδες,
  • πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες από την νομοθεσία αναλύσεις & αποστέλλει τα αποτελέσματα στον ΕΛΟΓΑΚ
  • πραγματοποιεί στατιστικές επεξεργασίες και αξιολογήσεις ώστε να ταξινομείται σωστά η ποιότητα του παραλαμβανόμενου γάλακτος και να προλαμβάνονται εγκαίρως τυχών προβλήματα
  • διενεργούνται ειδικές αναλύσεις για τον εντοπισμό νοθειών όπως : προσδιορισμός σε πρόβειο γάλα του ποσοστού σε νερό/γίδινο/αγελαδινό, ανίχνευση τυρογάλακτος κ.α.
  • μικροβιολογικές & χημικές αναλύσεις σε τελικά προϊόντα, σε νερό & υλικά συσκευασίας
  • μικροβιολογικός έλεγχος επιφανειών για τον έλεγχο των απολυμάνσεων.

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων

Αναλύσεις σε γάλα Αναλύσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα
% πρωτεΐνης διαθρεπτική επισήμανση
% λιπαρά έλεγχος διάρκειας ζωής προϊόντος
% ΣΥΑΛ %πρωτεΐνη
% λακτόζη %υγρασία
κρυοσκοπικό σημείο % λιπαρά
% νερό % αλάτι
αντιβιοτικά % λακτόζη
ΟΜΧ salmonella spp
% ποσοστό γίδινου ή αγελαδινού γάλακτος σε πρόβειο listeria mono
% ποσοστό καζεΐνης Staphylococcus
Aφλατοξίνη Μ1 E.coli
Kλωστρίδια κλπ. Yeasts & Moulds
Αφλατοξίνη Μ1 - διοξίνες
ποσοστό γίδινου ή αγελαδινού γάλακτος κλπ

Οι υπηρεσίες μας