Δειγματοληψίες |

Τρόφιμα |

Γάλα |

Νερό |

Λίπη - Έλαια |

Οινολογία |

Ζωοτροφές |

Απόβλητα |

Υλικά Συσκευασίας |

Σαλμονέλα |

Έλεγχος Υγιεινής |

Εδαφολογία |

Αδρανή Υλικά

Salmonella SPP σε περιτώματα ζώων & δείγματα απο στάδια της πρωτογενούς παραγωγής

Από το 2010 το IPER συμμετέχει στα Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Σαλμονελλών και είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ για την ανίχνευση salmonella sp. σε περιττώματα ζώων και σε δείγματα από στάδια της πρωτογενούς παραγωγής.

Πτηνοτροφικές μονάδες κρεατοπαραγωγής, ωοπαραγωγής και αναπαραγωγής ορνίθων εμπιστεύονται στο IPER τις αναλύσεις αυτοελέγχου.

Στα πλαίσια του αυτοελέγχου γίνεται έλεγχος για σαλμονέλα σε δείγματα:

  • Περιττώματα ορνίθων
  • Χαρτόνια από καλάθους μεταφοράς και εκκόλαψης
  • Νεκρών νεοσσών
  • Κελύφη αυγών
  • Σκόνης και στρώμνης
  • Ζωοτροφών

Τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται κάθε εξάμηνο και αποστέλλονται στη Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.

Η σήμανση των δειγμάτων, ο σωστός τρόπος δειγματοληψίας και η αποστολή των δειγμάτων περιγράφονται αναλυτικά και κάθε ενδιαφερόμενος πτηνοτρόφος μπορεί να παραλάβει το έντυπο του εργαστηρίου επικοινωνώντας με τα γραφεία της εταιρίας. Ο αυτοέλεγχος της κάθε μονάδας είναι υποχρεωτικός βάση της εθνικής νομοθεσίας.

Οι υπηρεσίες μας