Δειγματοληψίες |

Τρόφιμα |

Γάλα |

Νερό |

Λίπη - Έλαια |

Οινολογία |

Ζωοτροφές |

Απόβλητα |

Υλικά Συσκευασίας |

Σαλμονέλα |

Έλεγχος Υγιεινής |

Εδαφολογία |

Αδρανή Υλικά

Δειγματοληψίες

Το μυστικό για μια επιτυχημένη χημική \ μικροβιολογική ανάλυση, η οποία θα οδηγήσει στα σωστά συμπεράσματα, είναι η σωστά σχεδιασμένη/εκτελεσμένη δειγματοληψία, η ακριβής επισήμανση των δειγμάτων και ο ενδεδειγμένος χειρισμός του δείγματος μέχρι να παραδοθεί στο εργαστήριο.

Το εργαστήριο “IPER” έχει την τεχνογνωσία και τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά ώστε να επιτυγχάνετε κάθε φορά ο επιστημονικός χειρισμός της κάθε δειγματοληψίας.

Αναλαμβάνουμε δειγματοληψίες σε δείγματα:

 • τροφίμων
 • ζωοτροφών
 • γάλακτος - γαλακτοκομικών
 • οίνων - ποτών
 • αποβλήτων
 • επιφανειών
 • αέρα
 • υλικών συσκευασίας
 • εδάφους
 • φυτικών ιστών
 • αδρανών υλικών
 • από διάφορα στάδια της πρωτογενούς παραγωγής
 • νερού

Το είδος των απαιτούμενων αναλύσεων και ο σκοπός της ανάλυσης καθορίζει κάθε φορά τον τρόπο δειγματοληψίας και την ποσότητα του δείγματος που απαιτείται.

Οι δειγματοληψίες από οποιαδήποτε σημείο της Ελλάδας μπορούν να διενεργούνται κατόπιν συνεννοήσεως :

 • από το προσωπικό της εταιρίας
 • από δίκτυο εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών
 • από τον πελάτη (έχοντας πάρει τις κατάλληλες οδηγίες από το εργαστήριο)

Οι υπηρεσίες μας