Δειγματοληψίες |

Τρόφιμα |

Γάλα |

Νερό |

Λίπη - Έλαια |

Οινολογία |

Ζωοτροφές |

Απόβλητα |

Υλικά Συσκευασίας |

Σαλμονέλα |

Έλεγχος Υγιεινής |

Εδαφολογία |

Αδρανή Υλικά

Νερό

Η ποιότητα του νερού είναι βασικός παράγοντας για την: υγεία του ανθρώπου, την υγεία & σωστή ανάπτυξη ζώων/ πουλερικών/ ιχθύων/ μαλακίων, την σωστή ανάπτυξη των φυτών & την ποιότητα των τροφίμων. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο για σειρά μικροβιολογικών και χημικών δοκιμών σε δείγματα νερού.

Εφαρμόζονται έλεγχοι ρουτίνας & εξειδικευμένες αναλύσεις σε νερό δικτύου - γεωτρήσεων - θαλάσσης – πισίνας.

Μικροβιολογικές Δοκιμές Νερού Χημικές Δοκιμές Νερού
Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 22 & 37ο C Βασικοί Προσδιορισμοί : Σκληρότητα, Αλκαλικότητα, Θολερότητα, pH, Αγωγιμότητα, TDS, Αλατότητα.
Enterococci Προσδιορισμοί Ανόργανων Συστατικών : Αμμωνία, Νιτρικά, Νιτρώδη, Χλωριούχα, Φθοριούχα, Θειικά, Διοξείδιο του άνθρακα, Διαλυμένο οξυγόνο, Φώσφορος, Θείο, Πυρίτιο.
E.coli Προσδιορισμοί Μετάλλων : Fe, Cu, Mn, As, K, Na, Hg, Pb, Cd, Ni, Ag, Se, Cr, Sb, Al, Ba,Be, Ca, Mg, Co, Li, Mo, Pd, Pt,.
Τ.Coliform Εξειδικευμένες Αναλύσεις :Προσδιορισμοί φυτοφαρμάκων, παρασιτοκτόνων, οργανικών πτητικών ενώσεων, PCBς, φαινολών, τριαλογονομεθανίων, επιφανειοδραστικών, τοξινών.
Clostridium Perfringens
Legionella
Pseudomonas Aeruginosa
Salmonella spp
Fecal streptococci
Fecal coliform

Οι υπηρεσίες μας