Δειγματοληψίες |

Τρόφιμα |

Γάλα |

Νερό |

Λίπη - Έλαια |

Οινολογία |

Ζωοτροφές |

Απόβλητα |

Υλικά Συσκευασίας |

Σαλμονέλα |

Έλεγχος Υγιεινής |

Εδαφολογία |

Αδρανή Υλικά

Ελεγχος Υγιεινής Επιφανειών - Αέρα

Οι έλεγχοι της υγιεινής σε επιφάνειες και αέρα κατά κύριο λόγο εφαρμόζονται :

  • Στη βιομηχανία
  • Σε χώρους εστίασης
  • Σε ξενοδοχεία

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν δοκιμές ανίχνευσης/καταμέτρησης μικροοργανισμών όπως : Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδας – εντεροβακτήρια – εντερόκοκκοι – σαλμονέλα – λιστέρια – σταφυλόκοκκοι – ζύμες – μύκητες κλπ.

Οι υπηρεσίες μας